Dzięki bogatej palecie produktów i usług, wielu sprawdzonym kooperantom oraz otwartości na wyzwania, dajemy klientom możliwość wypracowania kompleksowych rozwiązań spełniających ich oczekiwania pod względem ergonomii, estetyki, designu, terminowości, rzetelności oraz budżetu. Działamy kompleksowo oferując wyposażenie począwszy od podłóg, poprzez meble na wysłonach okiennych skończywszy - koordynując i nadzorując realizację każdego projektu.
With the wide range of products and services, many of proven co-operators and openness to the challenges, we give customers the ability to develop comprehensive solutions to meet their expectations in terms of ergonomics, aesthetics, design, timeliness, reliability, and budget. We operate a comprehensive offering facilities ranging from flooring through glass patitions, furniture, to windows /shutters, blinds, ../ - coordinating and supervising the implementation of each project.

INFORMACJA  WIZUALNA

WNĘTRZA  PUBLICZNE

 

Modularny system informacji wizualnej - szwajcarska jakość i precyzja. Tabliczki drzwiowe, tablice kierunkowe, schematy na wysokim europejskim poziomie.

Modular system of visual information - Swiss quality and precision. Slates door, directional boards, schematics at a high European level

 

zapraszamy również na zaprzyjaźnione strony  -  welcome to friendly websites also: