. . .

 

Oferujemy niezastąpione rozwiązania dla dzieci i młodzieży. Oryginalne, opatentowane rozwiązanie zastosowane w fotelu dziecięcym BUGGY jest niezwykle uniwersalne - umożliwia korzystanie z fotela zarówno przez pięcioletnie dziecko jak i przez nastolatka.

We also provide irreplaceable solutions for children and youth. The original, patented solution used in a children's chair BUGGY is extremely versatile - allows you to use the chair for both the five-year child and the teenager.

 
 

Jako uzupełnienie rosnących foteli proponujemy również rosnące biurka dla dzieci i młodzieży. Dwie kategorie produktu - biurka polskie płytowe / w przygotowaniu /, oraz importowane o konstrukcji mieszanej.

 
As a supplement to "growing chairs" we also offer "growing desks" for children and teenager. Two product categories - Polish desk boards / under preparing /, and imported mixed designs.

zapraszamy również na zaprzyjaźnione strony  -  welcome to friendly websites also: